>

شرکت میلاد فراز چابهار

شرکت میلاد فراز چابهار

میلاد فراز چابهار از دیگر شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی سومریا بشمار می آید که در زمینه بازرگانی در زمینه بین المللی فعال می باشد. از جمله فعالیت های این شرکت به تامین و واردات قطعات خودروهای آمریکایی ، اروپایی ،کره ای و ژاپنی موجود در ایران میتوان اشاره نمود. 
گروه صنعتی سومریا دارای گواهینامه استاندارد انطباق محصول با استانداردهای اروپا (CE) و گواهینامه استاندارد بین المللی ISO9001:2008 و همچنین استاندارد ISO13485:2003 می باشد.