>

پزشکی و بیمارستانی

گان

نوعی لباس که پزشک و پرسنل اتاق عمل از آن استفاده می کنند.

پارچه مصرفی جهت تولید این محصول معمولا بین 38 الی 40 گرم است.

رنگ مورد استفاده در این نوع لباس ها سبز و یا آبی بیمارستانی است .

طول گان به طور معمول 1.20 cm  در نظر گرفته می شود.

شان

شان لباس خصوص بیمار است که قرار است تحت جراحی قرار بگیرد .

برخی از لباس های بیمار ممکن است پرفوره داشته باشند .

روتختی

این روتختی در سه نوع 

  • کشدار
  • ساده
  • و پرفراژ

تولید می شود .جنس آن نرم و لطیف بوده و در گرماژهای مختلف قابل تولید است